【GIẢI ĐÁP】Vận đơn hoàn hảo là gì?

Hiểu thế nào là vận đơn hoàn hảo (Clean B/L-Vận đơn sạch). Có nên dùng thư bảo đảm (Letter of Indemnity – LOI) để xin cấp vận đơn hoàn hảo hay không?

Trả lời:

Điều 27 của UCP 600 quy định: “ Ngân hàng sẽ chỉ chấp nhận chứng từ vận tải hoàn hảo. Chứng từ vận tải hoàn hảo là chứng từ mà trên đó không có điều khoản hoặc không có ghi chú nào đó chỉ ra một cách rõ ràng về tình trạng khuyết tật của hàng đó hoặc bao bì. Chữ “hoàn hảo” không nhất thiết phải xuất hiện trên chứng từ vận tải, dù cho tín dụng có yêu cầu đối với chứng từ vận tải là hàng đã được “xếp lên tàu hoàn hảo”.

Theo định nghĩa này của UCP 600, từ nay trở đi, một vận đơn không có những ghi chú như quy định nói trên đã là vận đơn hoàn hảo rồi chứ không nhất thiết trên bề mặt phải ghi chữ “Clean” mới gọi là hoàn hảo. Điều này cũng có nghĩa là nếu một vận đơn thỏa mãn những quy định như trên mà trên bề mặt không có chữ “Clean” thì cũng không thể vin vào đó mà bắt lỗi gây khó dễ cho người bán hoặc hãng tàu.

Trong thực tế, không ít trường hợp vì sợ người vận chuyển điền một số ghi chú làm cho vận đơn sẽ không đáp ứng yêu cầu trên đây nên có thể người bán hoặc người gửi hàng làm một thư bảo đảm (LOI) trong đó họ cam kết sẽ bồi thường mọi hậu quả xảy ra cho người vận chuyển nếu người cầm giữ vận đơn hợp cách (in goog faith) hoặc người nhận hàng khiếu kiện người vận chuyển.

Với những hãng tàu lớn có uy tín, ít khi họ chấp nhận LOI vì sau này nếu có khiếu kiện thì tòa án hoặc trọng tài thường cho rằng đây chỉ là thỏa thuận riêng giữa người bán – người gửi hàng và người vận chuyển, nó không có giá trị pháp lý ràng buộc người thứ ba, tức người cầm giữ vận đơn hoặc người nhận hàng. Hơn thế nữa, các hội bảo trợ chủ tàu P&I cũng sẽ khước từ bồi thường cho người vận chuyển trong trường hợp người vận chuyển đã chấp nhận LOI như vậy. Từ đó có thể thấy rằng, việc chủ hàng dùng LOI để xin cấp vận đơn hoàn hảo ngày càng khó khăn và tốt nhất nên hạn chế tối thiểu việc lạm dụng theo cung cách này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

logo