【Đơn Giản Nhất】Cách Fax ra nước ngoài miễn phí nhanh nhất

Nếu gửi fax bằng một phần mềm fax trong máy, bạn phải quay số và như thế sẽ tốn tiền điện thoại, và số tiền này sẽ rất đáng kể nếu là điện thoại đường dài. Trong khi đó, chức năng gửi fax của Gmail sẽ giúp bạn gửi fax đi khắp mọi nơi, kể cả nước ngoài, mà không phải tốn thêm gì ngoài chi phí Internet.

Bạn có thể gửi fax bằng Gmail đến bất kỳ nơi nào trên thế giới một cách hoàn toàn miễn phí. Để thực hiện, bạn cần gửi theo cú pháp địa chỉ sau: remote-printer.tên người nhận@số fax.iddd.tpc.int.

Bạn cũng có thể dùng tính năng này của Gmail tạo ra một filter để chuyển thư vào thẳng máy fax của mình, để mỗi khi có thư mới là chỉ vài giây sau, bạn đã có được một bản sao nội dung của lá thư rồi. Điều này sẽ vô cùng hữu ích nếu máy vi tính của bạn đang bị hư nhưng việc nhận thư của bạn hay của công ty bạn đòi hỏi phải được liên tục.

Để làm được việc này, bạn đăng nhập vào Gmail, bấm Settings > Filters > Create a new filter. Trong khung From: bạn điền địa chỉ mail của người hay công ty đối tác của bạn, chọn phím Next Step, chọn mục Forward it to email rồi điền địa chỉ theo cú pháp đã nói ở phần đầu bài. Ví dụ muốn gửi cho người nhận Nguyễn Tử Chính Long Bảo Ứng tại số máy Fax 840613885050, thì dòng địa chỉ trong khung sẽ là:

remote-printer.Nguyễn_Tử_Chính_Long_Bảo_Ứng/Việt_Nam@840613885050.iddd.tpc.int. Với 84 là mã quốc gia của Việt Nam, nếu muốn gửi đến nước khác, bạn phải có mã vùng của nước đó (có thể xem tại http://www.tpc.int/servers/iddd.html) và dấu gạch chân để thay cho khoảng trắng trong tên bạn, dấu gạch chéo thay cho việc xuống dòng. Cuối cùng bấm Create Filter để tạo bước chuyển thư của đối tác từ Gmail của bạn vào máy fax. Bạn có thể làm nhiều filter cho nhiều địa chỉ mail của những đối tác quan trọng.

Nếu muốn chuyển tất cả các thư bạn nhận được từ Gmail thành fax thì bạn vào Settings > Forwarding and POP, trong dòng Forwarding, chọn Forward a copy of incoming mail to, sau đó điền lại cú pháp địa chỉ nêu trên

(remote-printer.Nguyễn_Tử_Chính_Long_Bảo_Ứng/Việt_Nam@840613885050.iddd.tpc.int), bấm chọn Save Changes để lưu tùy chọn. Cách này tuy làm nhanh hơn cách ở trên, nhưng có thể khiến cho bạn sẽ nhận được nhiều thư của những người không mong muốn hay thậm chí là thư rác.

Bản fax sẽ được chuyển đi với nội dung:

Nguyễn Tử Chính Long Bảo Ứng

Việt Nam

…….[nội dung email bạn nhận được]…..

logo