【Nên Biết】Thông cung là gì?

Tìm hiểu thông cung là gì?

Thông cung là việc bị can, bị cáo và người có liên quan đến vụ án… bí mật trao đổi, thông báo cho nhau biết những gì đã khai báo trước đó với cơ quan tư pháp và thống nhất nội dung, cách bố trí lời khai, nhằm đối phó với cơ quan điều tra, truy tố và xét xử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

logo