Tag Archives: ứng dụng của cảm biến gia tốc

【Nên Đọc】Ứng dụng của cảm biến gia tốc trong đời sống

Ứng dụng của cảm biến gia tốc trong đời sống hiện nay Trong kỹ thuật: Gia tốc kế được dùng để đo lường khả năng tăng tốc của xe. Có thể sử dụng để đo độ rung trên máy móc, nhà xưởng, hệ thống điều khiển hoặc thiết lập an toàn. Chúng cũng được dùng […]

logo