Tag Archives: tài sản di chuyển là gì

【Phải Xem】Tài sản di chuyển là gì? Quy định về tài sản di chuyển

Hàng hóa là tài sản di chuyển vượt quá định mức miễn thuế, khi làm thủ tục nhập khẩu phải chịu sự điều chỉnh của chính sách mặt hàng và nộp đủ các loại thuế. Ôtô là một trong những tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân được mang theo. Ảnh: S.T Theo […]

logo