Tag Archives: t/t payment là gì

【Chuẩn 100%】T/T Payment là gì?

T/T Payment là gì? TT (Telegraphic Transfer – chuyển tiền bằng điện) nằm trong hình thức thanh toán By remittance – By transfer. Hình thức này như sau: Ngân hàng của người mua sẽ điện ra lệnh cho ngân hàng đại lý của mình ở nước ngoài thanh toán tiền cho người bán. TT thì có […]

logo