Tag Archives: phương thức thanh toán ttr là gì

【Xem Ngay】Phương thức thanh toán TTR là gì?

Thanh toán bằng chuyển tiền là một phương thức thanh toán trong đó khách hàng (người có yêu cầu chuyển tiền) yêu cầu ngân hàng phục vụ mình, chuyển một số tiền nhất định cho một người khác (người thụ hưởng) ở một địa điểm nhất định. Có hai hình thức chuyển tiền Chuyển tiền […]