Tag Archives: ou là gì

【Giải Đáp】OU là gì? Cách tạo OU đơn giản nhất

Đầu tiên, chúng ta cần phân biệt giữa Local Group – Domain Group; Local User và Domain User. Local User(s): là user(s) chỉ tồn tại trên chính máy client đó, user(s) đó chỉ có thể đăng nhập (logon) trên chính máy tính đó và sẻ không thể đăng nhập vào máy tính khác với user(s) đó. […]