Tag Archives: kinh tế vận tải là gì

【Đọc Ngay】Ngành kinh tế vận tải biển là gì?

Ngành kinh tế vận tải biển là một trong những ngành đang thiếu khát nhân lực ở nước ta và đặc biệt là trong những năm tới. 1. Ngành kinh tế vận tải biển là gì? Ngành kinh tế vận tải biển trang bị cho sinh viên khả năng vận dụng các kiến thức, kỹ năng […]

logo