Tag Archives: house bill và master bill

【Phải Biết】House Bill và Master Bill là gì?

Vận đơn đường biển có nhiều cách phân loại. Việc phân ra Master bill (MBL) và House Bill (HBL) giúp cho việc quản lý hàng dễ dàng, tuy nhiên cũng có vài nhầm lẫn. Bài viết này mình sẽ so sánh giống nhau và khác nhau giữa Master Bill và House Bill. Như chúng ta đã biết Master Bill chỉ có […]