Tag Archives: hợp đồng đại lý là gì

【Phải Đọc】Hợp đồng đại lý là gì?

Hợp đồng đại lý là gì? Hợp đồng đại lý là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó, một bên (bên đại lý) được sự ủy quyền của bên kia (bên giao đại lý) cam kết nhân danh bên giao đại lý thực hiện một hoặc nhiều giao dịch theo sự ủy quyền và […]

logo