Tag Archives: chứng từ thanh toán là gì

【Thông Tin 2018】Bộ chứng từ thanh toán là gì?

Trong mua bán thương mại quốc tế, kết quả cuối cùng mà hai bên mua va bán mong muốn là người bán thu được tiền và người mua nhận được hàng, và thông thường người bán chỉ giao hàng khi người mua trả tiền hoặc cam kết trả tiền. Vậy lấy gì để đảm bảo […]