Tag Archives: cách chuyển hàng qua viettel

【Phải Xem】Cách chuyển hàng hóa, bưu phẩm qua Viettel Post

Việc gửi các loại bưu phẩm là hàng hóa cần được thực hiện các bước như sau: B1.  Chuẩn bị gửi. 1.  Chuẩn bị hàng hóa cần gửi ( về số lượng, trọng lượng, chủng loại….) 2.  Kiểm tra với Viettel Post về danh mục hàng hóa cần gửi có thuộc danh mục cấm gửi […]

logo