Tag Archives: bill to là gì

【Phải Xem】Bill To gửi cho ILA là gì?

“Bill to” gửi cho ILA là gì? Theo phản ánh của bà LTLBT. (mẹ học viên HNM.), trong suốt gần hai năm học của cháu M. gia đình đã nộp tổng số tiền gần 64.000 USD và nhiều lần yêu cầu phía ILA cũng như CCI cung cấp hóa đơn về các khoản chi phí này. Tuy nhiên, […]