【GIẢI ĐÁP】Po là gì?

1. po là gì?

Purchase Order PO – Đơn đặt hàng là gì? Purchase Order PO (Đơn đặt hàng) là gì? Nó có phải  một loại mẫu văn bản thường được dùng trong các doanh nghiệp thương mại, sản xuất hay cá nhân cần mua bán hàng hoá, sản phẩm với mức giá quy định hay số lượng rõ ràng có ràng buộc về pháp lý.

2. Đơn đặt hàng được sử dụng cho các vấn đề gì?

Người ta thường sử dụng đơn hàng:

  • Để tìm kiếm hàng hóa trong tiêu dung hằng ngày hay trong sàn chứng khoán (cổ phiếu)
  • Để tìm kiếm dịch vụ, tiện ích
  • Để yêu cầu khách hàng sử dụng hàng hóa nhập khẩu (đối với doanh nghiệp tư nhân).
  • Để tìm kiếm hàng hóa có nguồn gốc từ thiên nhiên và được sản xuất trong nước
  • Để giao dịch buôn bán hay việc mua sắm thuận lợi trong lần đầu tiên.
  • Tối ưu hoá mua bán.

Các nội dung cơ bản của PO gồm các thông tin như sau:

– Number and date (số và ngày)

– Seller/Buyer : Name, contact, Tel/fax( thông tin người mua, người bán)

– PIC

– Goods description/Commodity/Product (Mô tả hàng hóa)

– Quantity(số lượng)

– Specifications/Quality(phẩm cấp, thông số kỹ thuật)

– Unit price( đơn giá)

– Total amount(giá trị hợp đồng)

– Payment terms(điều kiện thanh toán)

– Delivery term(điều kiện giao hàng)

– (Special instruction) (discount, FOC…)

– Signature(chữ kí)

Purchase Order (P/O)

logo