【GIẢI ĐÁP】Chuyển giao không bồi hoàn là gì?

Chuyển giao không bồi hoàn là gì?

BOT : hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao. Khi nhà đầu tư xây dựng xong, được phép kinh doanh để thu lãi trong một khoảng thời gian (hay như thế nào đó tùy hợp đồng), sau đó sẽ chuyển giao cho nhà nước (hay một tổ chức nào đó) và không được nhận bồi hoàn thì gọi là Chuyển giao không bồi hoàn (bản chất là nhà đầu tư đã thu hồi được vốn và lãi trong quá trình kinh doanh).

Dự án bot là gì?

BOT (viết tắt của tiếng Anh: Build-Operate-Transfer, có nghĩa: Xây dựng-Vận hành-Chuyển giao). Chính phủ có thể kêu gọi các công ty tư nhân bỏ vốn xây dựng trước (build) thông qua đấu thầu, sau đó khai thác vận hành một thời gian (operate) và sau cùng  chuyển giao (transfer) lại cho nhà nước sở tại.

Nhà sáng lập, CEO-Founder của Hiệp Phước Express.

logo