【Xem Ngay】Cách tính cự ly vận chuyển trung bình

Bạn có thể kiểm chứng lại dựa trên đơn vị đo của chúng:

km= (tấn.km/tấn)

Lưu ý: bạn nên đổi sao cho 2 đơn vị của VC và LC là như nhau, tính ra đáp số sẽ chính xác hơn !

logo