【TIN TỨC】Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển

Một điều quan trọng cần ghi nhớ đó là giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình khiếu nại hàng hải thường chính là những thời điểm đầu tiên sau khi phát hiện tổn thất hoặc thiệt hại.

Nếu bạn phát hiện tổn thất hoặc thiệt hại, trước khi bạn ký vào bất kỳ chứng từ giao hàng nào để xác nhận việc nhận hàng, chúng tôi khuyến cáo bạn hãy đọc qua danh sách này – sẽ chỉ mất không đến năm phút của bạn.

Hành động ngay lập tức

Một khi phát hiện có tổn thất hoặc thiệt hại, có ba điều mà bạn, với tư cách người được bảo hiểm hoặc bên khiếu nại, phải làm ngay không chậm trễ.

1. THỰC HIỆN MỌI NỖ LỰC NHẰM GIẢM THIỂU TỔN THẤT VÀ/HOẶC NGĂN CHẶN TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI THÊM Đây là một yêu cầu thuộc điều khoản “Bổn phận của Người được bảo hiểm” của hầu hết các hợp đồng bảo hiểm Hàng hóa vận chuyển đường biển. Điều này có thể bao gồm, ví dụ:

(i) Tách hàng bị thiệt hại khỏi hàng bình thường;

(ii) Dỡ bao bì và trải hàng bị ẩm hoặc ướt để làm khô nó;

(iii) Đóng gói/đóng bao lại;

(iv) Tạm thời hàn gắn thùng bị rò rỉ; và

(v) Gắn lại hoặc dán lại.

Các chi phí hợp lý phát sinh khi thực hiện các bước này có thể được bồi hoàn ngoài tiền đòi bồi thường cho thiệt hại.

2. THÔNG BÁO CHO HIEPPHUOC HOẶC NGƯỜI MÔI GIỚI BẢO HIỂM CỦA BẠN để có thể nhanh chóng bố trí giám định thiệt hại nếu cần. CHO TỚI KHI ĐƯỢC THÔNG BÁO CỤ THỂ BỞI HIEPPHUOC HOẶC NGƯỜI MÔI GIỚI CỦA BẠN RẰNG GIÁM ĐỊNH LÀ KHÔNG CẦN THIẾT, BẠN NÊN GIẢ ĐỊNH RẰNG SẼ TỔ CHỨC MỘT CUỘC GIÁM ĐỊNH THIỆT HẠI.

Bất cứ khi nào có thể, hàng bị thiệt hại và tất cả bao bì đóng gói gốc nên được giữ đúng nguyên trạng khi nhận cho tới sau khi giám định, trừ khi điều này sẽ khiến hàng bị hỏng thêm.

Sau khi thu xếp việc giám định, người chuyên chở hoặc đại lý của người chuyên chở cần được thông báo về thời gian và địa điểm giám định sao cho họ có thể có mặt tại một buổi “giám định chung.” Người chuyên chở có thể thường chọn không tham dự giám định chung; tuy nhiên, họ phải được cho có cơ hội để tham gia.

KHÔNG nên trì hoãn gửi thông báo có thể khiếu nại tới hiepphuocexpress.com hoặc người môi giới của bạn trong khi bạn đang chờ hồi đáp văn bản khiếu nại lần đầu của mình gửi lên ngườichuyên chở.

LIÊN HÊ CƠ QUAN HẢI QUAN để tiến hành giám định chung nếu bạn có khả năng xin hoàn thuế nhập khẩu.

Các Chứng từ Liên quan

 1. Chứng từ được phát hành thể hiện số tiền bảo hiểm đã nộp và phạm vi bảo hiểm được đảm bảo (đối với chuyến hàng xuất khẩu, có thể là Hợp đồng bảo hiểm Hàng hải Đặc biệt hoặc Giấy chứng nhận Bảo hiểm).
 2. Bản gốc hoặc bản sao không thể chuyển nhượng được của chứng từ vận chuyển chính.
  a.Đối với gửi hàng đường biển, chứng từ này là Vận đơn Đường biển.
  b.Đối với gửi hàng đường không, là Vận đơnChủ (MAWB) và/hoặc Vận đơn của Người gom hàng (HAWB)
  c.Đối với gửi hàng nội địa, là Phiếu gửi hàng
 3. Xác nhận bàn giao cuối cùng.
  a.Phiếu Nhận Trọng lượng Dỡ hàng/Bến tàu/Hạ hàng có thể thay cho chứng từ nước ngoài chính.
  b.Phiếu gửi hàng sẽ thường được phát hành bởi người chuyên chở/người giao nhận nội địa (bên cạnh chứng từ vận chuyển đường biển chính)
 4. Hóa đơn thương mại của nhà cung cấp.
 5. Phiếu đóng gói, giấy chứng nhận khối lượng hoặc các bằng chứng khác về tính chất và điều kiện của hàng hóa tại thời điểm gửi hàng.
 6. Báo cáo giám định trước khi gửi hàng, nếu một giám định viên độc lập được chỉ định để báo cáo về cách bố trí bốc/xếp hàng trước khi vận chuyển.
 7. Bản sao khiếu nại người chuyên chở/người giao nhận vận chuyển và trả lời của họ (nếu có).

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề quan tâm cụ thể nào về các khía cạnh vật lý của việc vận chuyển hàng hóa, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để giúp đỡ.

Nhà sáng lập, CEO-Founder của Hiệp Phước Express.

logo