【GIẢI ĐÁP】Bảo hiểm hàng hải là gì?

Bảo hiểm hàng hải là gì?

– Bảo hiểm hàng hải là những nghiệp vụ bảo hiểm có liên quan đến hoạt động của con tàu, con người hoặc của hàng hoá được vận chuyển trên biển hay những nghiệp vụ bảo hiểm những rủi ro trên biển, trên bộ, trên sông có liên quan đến hành trình đường biển.

Các loại hình bảo hiểm hàng hải

– Bảo hiểm hàng hoá XNK chuyên chở bằng đường biển: đối tượng bảo hiểm là hàng hoá XNK được vận chuyển trên biển và các chi phí có liên quan.

– Bảo hiểm thân tàu: đối tượng bảo hiểm là vỏ tàu, máy móc thiết bị trên tàu và các chi phí hợp lý (chi phí dọc hành trình, chi phí ứng trước lương cho sỹ quan thuỷ thủ, một phần trách nhiệm mà chủ tàu phải chịu trong trường hợp hai tàu đâm va nhau).

– Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu: bảo hiểm những thiệt hại phát sinh từ trách nhiệm của chủ tàu trong quá trình sở hữu, kinh doanh, khai thác tàu biển đối với người khác.

Vì sao bảo hiểm hàng hải lại quan trọng ?

Bất cứ một ngành kinh tế nào hay một hoạt động kinh tế nào cũng đều gặp phải những rủi ro một cách ngẫu nhiên và bất thường. Do đó, ngành bảo hiểm đang được xem là công cụ để giúp bù đắp những thiệt hại, mất mát về người cũng như tài sản của nhà nước, doanh nghiệp…đặc biệt là ngành bảo hiểm hàng hải. Bạn biết vì sao bảo hiểm hàng hải ngày càng phát triển với tốc độ nhanh và mạnh mẽ đến như vậy không? Theo thống kê cho thấy, ngành xuất nhập khẩu bằng đường biển chiếm tỉ trọng cao trong cán cân thương mại. Với khả năng chuyên chở lớn và thời gian chuyên chở kéo dài, nguy cơ gặp phải những rủi ro về thiên tai, núi lửa…gây thiệt hại về người và tài sản là rất lớn, không thể nào bù đắp được. Do đó, sự ra đời của bảo hiểm hàng hải được xem là ngành mũi nhọn đảm bảo việc chuyên chở hàng hóa an toàn trên một hành trình từ cảng này đến cảng khác, từ nước này đến nước khác và giảm thiểu tối đa thiệt hại khi xảy xa tổn thất cho người xuất khẩu, nhập khẩu.

Bảo hiểm hàng hải là loại bảo hiểm những rủi ro trên biển hoặc những rủi ro trên sông, trên bộ liên quan đến hành trình đường biển, gây tổn thất cho các đối tượng chuyên chở trên biển. Hầu hết khi hàng hóa được chuyên chở bằng đường biển thì chủ doanh nghiệp đều mua bảo hiểm hàng hải để đảm bảo an toàn cho hàng hóa, người và tài sản chung trong suốt hành trình. Người ta cho rằng, sự ra đời của bảo hiểm hàng hải là từ những người cho vay nặng lãi nằm ở phía Bắc Italia. Họ cho chủ tàu đi biển vay những khoản vay nợ rất lớn với điều kiện sau: Nếu hành trình an toàn, trót lọt thì những người này phải trả một khoản lãi rất cao và ngược lại, nếu tàu bị đắm hay gặp rủi ro mất hết thì xóa được nợ. Loại hình bảo hiểm này sau đó phát triển ở Anh, vì ở đây có ngành ngoại thương, đóng tàu phát triển bậc nhất thế giới. Và ngày nay, những mẫu đơn bảo hiểm của tàu và hàng của bảo hiểm Anh vẫn được áp dụng phổ biến rộng rãi.

logo