Author Archives: Dinh Khoa

【Chuẩn 100%】Các loại Form C/O

Các loại form C/O: + C/O form A hàng xuất khẩu sang các nước cho Việt Nam hưởng ưu đãi thuế quan phổ cập GSP; – Là loại C/O đặc trưng, được cấp theo Hệ thống ưu đãi phổ cập (GSP) của các nước có tên ở mặt sau Mẫu A. Có C/O này hàng hóa xuất khẩu […]

【Phải Đọc】Phương thức tín dụng chứng từ

Phương thức tín dụng chứng từ là gì? Phương thức tín dụng chứng từ là một sự thỏa thuận, trong đó một ngân h àng – ngân hàng mở thư tín dụng – theo yêu cầu của khách hàng – người yêu cầu mở thư tín dụng – sẽ trả một số tiền nhất định […]

【Xem Ngay】Phương thức thanh toán TTR là gì?

Thanh toán bằng chuyển tiền là một phương thức thanh toán trong đó khách hàng (người có yêu cầu chuyển tiền) yêu cầu ngân hàng phục vụ mình, chuyển một số tiền nhất định cho một người khác (người thụ hưởng) ở một địa điểm nhất định. Có hai hình thức chuyển tiền Chuyển tiền […]

【Phải Đọc】Hợp đồng đại lý là gì?

Hợp đồng đại lý là gì? Hợp đồng đại lý là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó, một bên (bên đại lý) được sự ủy quyền của bên kia (bên giao đại lý) cam kết nhân danh bên giao đại lý thực hiện một hoặc nhiều giao dịch theo sự ủy quyền và […]

【Giải Đáp】OU là gì? Cách tạo OU đơn giản nhất

Đầu tiên, chúng ta cần phân biệt giữa Local Group – Domain Group; Local User và Domain User. Local User(s): là user(s) chỉ tồn tại trên chính máy client đó, user(s) đó chỉ có thể đăng nhập (logon) trên chính máy tính đó và sẻ không thể đăng nhập vào máy tính khác với user(s) đó. […]

【Chú Ý】Kim tĩnh là gì? Cách chọn và xây kim tĩnh

Việc chọn và xây kim tĩnh lỗ huyệt chôn có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng mồ mả. Nếu không được nghiên cứu kỹ càng sẽ dẫn đến khó khăn khi thi công, cũng như ảnh hưởng huyệt mộ tổ tiên về sau. 1. Kim tĩnh là gì? Kim tĩnh (hay nhiều nơi còn gọi Kim […]