Author Archives: Dinh Khoa

【Xem Ngay】Các phương thức thanh toán trong doanh nghiệp thương mại

Tuỳ thuộc vào loại hình doanh nghiệp thương mại mà có thể có các phương thức mua hàng khác nhau. Cụ thể: a. Đối với các doanh nghiệp thương mại nội địa, việc mua hàng có thể được thực hiện theo hai phương thức: phương thức mua hàng trực tiếp và phương thức chuyển hàng. […]

【Xem Ngay】Các phương thức thanh toán quốc tế thông dụng

Phương thức Thanh toán. “ Phương thức thanh toán là phương thức mà trong đó khách hàng (người trả tiền) yêu cầu Ngân hàng của mình chuyển một số tiền nhất định cho một người khác (người hưởng lợi) ở một địa điểm nhất định bằng phương thức chuyển tiền do khách hàng yêu cầu”. […]

【Xem Ngay】Các phụ phí trong vận tải hàng không

Vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không là hình thức vận chuyển quốc tế có quy trình thủ tục khá phức tạp nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn khi đưa hàng lên khoang chứa và cho toàn bộ hành trình bay. So với vận chuyển đường biển và vận tải nội địa, vận chuyển hàng không có mức […]

【Xem Ngay】Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa

Do thời gian lao động xã hội cần thiết luôn thay đổi, nên lượng giá trị của hàng hoá cũng là một đại lượng không cố định. Sự thay đổi lượng giá trị của hàng hoá tùy thuộc vào những nhân tố Do thời gian lao động xã hội cần thiết luôn thay đổi, nên […]

【Xem Ngay】Các loại quảng cáo trên thân xe bus hiện nay

Tùy vào đối tượng khách hàng muốn tiếp cận cũng như ngân sách hay địa điểm truyền thông mà nhà đầu tư sẽ có lựa chọn về kiểu quảng cáo xe bus khác nhau phù hợp với yêu cầu của mình. Theo như đánh giá của nhiều chuyên gia đầu ngành, quảng cáo xe bus là hình thức quảng cáo […]