Hỏi: Hàng hóa quá cảnh có phải chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu không?

gửi hàng đi Thái Lan, gửi hàng đi myanmar, gửi hàng đi campuchia, gửi hàng đi lào, gửi hàng đi philippines, gửi hàng đi singapore, gửi hàng đi malaysia, gửi hàng đi trung quốc, gửi hàng đi nhật bản, gửi hàng đi hàn quốc, gửi hàng đi Đài Loan, gửi hàng đi mỹ, gửi hàng đi úc, gửi hàng đi canada, gửi hàng đi uk, gủi hàng đi anh, gửi hàng đi đức, gửi hàng đi pháp, gủi hàng đi nước ngoài, nhập hàng về Việt Nam, hiep phuoc logistics, gửi hàng quá cảnh, ông ty xnk hiep phuoc, hàng hoá quá cảnh đi campuchia, hàng hoá quá cảnh đi Thái Lan, hàng hoá quá cảnh đi myanmar, hàng hoá quá cảnh đi lào.

Căn cứ luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của từng quốc gia quy định:

Đối tượng chịu thuế

  1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới mỗi quốc gia.
  2. Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan, hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.
  3. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.
  4. Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu không áp dụng đối với các trường hợp sau:
  5. a) Hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển;
  6. b) Hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại;
  7. c) Hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác;
  8. d) Phần phụ phí môi trường và phụ phí xăng dầu được dùng để trả thuế tài nguyên cho quốc gia khi xuất khẩu.

Như vậy, mặc dù hàng hóa của bạn có vận chuyển qua biên giới Việt Nam – Cambodia – Thailand – Myanmar – Laos những hàng hóa này vận chuyển theo phương thức quá cảnh nên căn cứ trên thì hàng hóa này không thuộc diện chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

Lưu ý : Việc đưa ra ý kiến tư vấn của chúng tôi căn cứ vào các quy định của pháp luật tại thời điểm tư vấn và chỉ mang tính chất tham khảo. Khi tham khảo, người dùng cần kiểm tra lại quy định của pháp luật mỗi quốc gia cần quá cảnh hiện hành để đảm bảo tính chính xác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *