【GIẢI ĐÁP】Cầu cảng là gì?

Cầu cảng là gì?

Căn cứ pháp lý: Điều 4 Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015

Cầu cảng là kết cấu cố định hoặc kết cấu nổi thuộc bến cảng, được sử dụng cho tàu thuyền neo đậu, bốc dỡ hàng hóa, đón, trả hành khách và thực hiện các dịch vụ khác.

NHỮNG ĐỐI TƯỢNG PHẢI ĐÓNG PHÍ CẦU ĐƯỜNG – CẦU CẢNG

+ Tất cả các phương tiện cơ giới đường bộ, kể cả máy kéo, máy xúc, máy ủi, cần cẩu và các máy cơ giới khác, kể cả phương tiện cơ giới đường bộ thuộc lực lượng quốc phòng, an ninh thực tế đi qua cầu, đường quy định thu phí thì đều phải chịu phí cầu, đường tương ứng.

+ Tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng phương tiện giao thông thuộc đối tượng phải chịu phí cầu đường, thực tế sử dụng cầu, đường quy định thu phí.

NHỮNG ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN ĐÓNG PHÍ CẦU ĐƯỜNG – CẦU CẢNG

Thông tư Số: 57/1998/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 27. 4 năm 1998 cũng quy định rõ những đối tượng không phải đóng phí cầu đường – cầu cảng là:

+ Xe chuyên dùng cứu thương; trong trường hợp các phương tiện cơ giới khác đang chở người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu thì cũng không phải nộp phí.

+ Xe đám tang, bao gồm cả xe tang và xe chở người đi theo xe tang.

+ Xe đang chở khách của Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ và tổ chức chính trị – xã hội, có xe công an hộ tống.

+ Xe của cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế thường trú tại Việt Nam được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao. Trường hợp này, người sử dụng xe phải xuất trình chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ do Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cấp.

+ Xe chuyên dùng cho thương binh, người tàn tật do chính thương binh hoặc người tàn tật sử dụng.

+ Các phương tiện cơ giới đang làm nhiệm vụ đột xuất, khẩn cấp theo lệnh huy động của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, như: xe hộ đê, xe phòng chống lụt bão, chống dịch bệnh.

+ Xe của lực lượng an ninh đang sử dụng đuổi bắt kẻ gian.

+ Xe chuyên dùng vào mục đích an ninh, quốc phòng (xe tăng, xe bọc thép, xe xích, xe cứu hoả và các xe chuyên dùng khác).

+ Xe cơ giới đang thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cổ động các chính sách của Đảng và Nhà nước theo lệnh điều động của cơ quan có thẩm quyền.

+ Xe Nhà báo sử dụng.

+ Công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên sử dụng xe gắn máy 2 bánh thường xuyên phải qua lại cầu, đường thì được giảm phí bằng việc được mua vé tháng.