【Nên Đọc】Hải quan điện tử là gì? Các loại khai hải quan điện tử

Hải quan điện tử là gì? Các loại hình khai hải quan điện tử?

Khai hải quan điện tử là việc doanh nghiệp thực hiện khai báo hải quan thông quan phần mềm kê khai hải quan điện tử, dữ liệu tờ khai hải quan sẽ được gửi lên cơ quan hải quan thông qua môi trường internet. Việc tiếp nhận, xử lý thông tin khai hải quan, ra quyết định (cấp số, trả kết quả phân luồng…) được thực hiện thông qua phần mềm Hải quan điện tử.
Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ nào?

Các loại hình khai hải quan điện tử?

1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình mua bán hàng hóa.
2. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài hoặc đặt gia công tại nước ngoài.
3. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu.
4. Hàng hóa đưa vào, đưa ra doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp ưu tiên.
5. Hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan.
6. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư.
7. Hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất
8. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ
9. Hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại
10. Hàng hóa đã nhập khẩu nhưng phải xuất trả.
11. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu.
Theo quy định của Bộ Tài chính về sử dụng chu kỳ số công cộng trong thủ tục hải quan điện tử (Quyết định 2341/QĐ-BTC ngày 18/09/2013), kể từ ngày 01/11/2013 Doanh nghiệp phải sử dụng Chữ ký số công cộng khi thực hiện kê khai hải quan điện tử.
Chữ ký số của doanh nghiệp là thông tin xác định doanh nghiệp đi kèm theo tờ khai điện tử, về mặt pháp lý, chữ ký số có tính pháp lý như chữ ký tay và con dấu của doanh nghiệp trên tờ khai giấy. Việc khai Hải quan điện tử có sử dụng Chữ ký số giúp giảm tải các thủ tục hải quan, giúp quá trình thông quan được nhanh chóng và thuận tiện hơn cho Doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *