【GIẢI ĐÁP】Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa là gì?

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa là gì?

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa là loại hình bảo hiểm cho hàng hóa được vận chuyển trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam bằng đường bộ, đường sắt, đường sông, tàu ven biển.

Phạm vi bảo hiểm

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa chịu trách nhiệm đối với những mất mát, hư hỏng xảy ra do hậu quả trực tiếp của một trong những nguyên nhân như: Cháy hoặc nổ; Động đất, bão lụt, gió lốc, sóng thần và sét đánh; Phương tiện vận chuyển bị đắm, bị lật đổ, bị rơi, mắc cạn, đâm va nhau hoặc đâm va vào vật thể khác hay bị trật bánh; Cây gãy đổ, cầu cống, đường hầm và các công trình kiến trúc khác bị sập đổ; Phương tiện chở hàng mất tích; Hy sinh tổn thất chung.

Bên cạnh đó, BIC bảo hiểm cho những chi phí như: chi phí hợp lý nhằm phòng tránh hoặc giảm thiểu tổn thất cho hàng hoá; chi phí hợp lý cho việc dỡ hàng, lưu kho và gửi tiếp hàng tại một nơi dọc đường đi do hậu quả của rủi được bảo hiểm; chi phí hợp lý cho việc giám định và xác định số tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm; chi phí tổn thất chung và chi phí cứu hộ.

Trừ khi có thoả thuận khác ngoài, những loại trừ chính trong bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa bao gồm: Chiến tranh, đình công; phóng xạ và phản ứng hạt nhân;Hành động xấu, cố ý hay hành vi phạm pháp của Người được bảo hiểm; Khuyết tật vốn có của hàng hoá; chở hàng quá tái, sai quy cách; Đóng gói sai quy cách; Rò chảy, hao hụt thông thường; Phương tiện vận chuyển không đủ khả năng lưu hành: những mất mát, hư hỏng hay chi phí có nguyên nhân trực tiếp do chậm trễ.

Số tiền bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm của hàng hoá được bảo hiểm là giá trị của hàng hoá do Người được bảo hiểm kê khai và được BIC chấp nhận. Thông thường giá trị bảo hiểm được tính dựa trên: giá trị của lô hàng theo Hợp đồng, hoá đơn mua bán cộng với chi phí vận chuyển và phí bảo hiểm.

Trừ khi có thoả thuận khác, trong số tiền khai báo Người được bảo hiểm có thể tính gộp cả tiền lãi ước tính, tuy nhiên tiền lãi này không được vượt quá 10% giá trị bảo hiểm.