【Phải Xem】Tài sản di chuyển là gì? Quy định về tài sản di chuyển

Hàng hóa là tài sản di chuyển vượt quá định mức miễn thuế, khi làm thủ tục nhập khẩu phải chịu sự điều chỉnh của chính sách mặt hàng và nộp đủ các loại thuế.

Quy định về hàng hoá là tài sản di chuyển khi làm thủ tục nhập khẩu

Ôtô là một trong những tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân được mang theo. Ảnh: S.T

Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, danh mục định mức tài sản di chuyển, chính sách đối với tài sản di chuyển vượt định mức áp dụng theo Luật Hải quan và Quyết định 31/2015/QĐ-TTg.

Theo đó, tài sản di chuyển là đồ dùng, vật dụng phục vụ sinh hoạt, làm việc của cá nhân, gia đình, tổ chức được mang theo khi thôi cư trú, chấm dứt hoạt động ở Việt Nam hoặc nước ngoài. Định mức hàng hóa là tài sản di chuyển chỉ áp dụng cho cá nhân hoặc tổ chức (không quy định cho gia đình).

Hàng hóa nhập khẩu là tài sản di chuyển vượt định mức miễn thuế phải đảm bảo các quy định của pháp luật về chính sách nhập khẩu tại thời điểm nhập khẩu và nộp đủ các loại thuế.

Chính vì vậy, Tổng cục Hải quan lưu ý người khai hải quan xác định hàng hóa nào là tài sản di chuyển và định mức hàng hóa là tài sản di chuyển được miễn thuế, cũng như hàng hóa là tài sản di chuyển vượt định mức miễn thuế để thực hiện thủ tục nhập khẩu. Trường hợp người khai hải quan khai về hồ sơ miễn thuế không chính xác phải chịu xử lý theo quy định của pháp luật.

Riêng đối với trường hợp người nhập khẩu là đối tượng ưu đãi miễn trừ tại Việt Nam, việc nhập khẩu các vật dụng cần thiết phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG.