Điều kiện DDU là gì?

Incoterms bao gồm các quy tắc trong thương mại quốc tế, quy định các trách nhiệm của người bán và người mua về hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Mang tính chất không bắt buộc, chỉ ráng buộc trong hợp đồng mua bán hàng hóa. Một trong những điều kiện trong Incoterms được nhắc tới trong nội dung dưới đây.

Điều kiện DDU là gì

DDU là một thuật ngữ, điều kiện trong Incoterm. Là từ viết tắt của Delivered Duty Unpaid, có nghĩa là Giao chưa nộp thuế, điều khoản này quy định các trách nhiệm giữa hai bên bán và mua như sau.

Đối với bên bán hàng sẽ có các nghĩa vụ sau:

 • Mọi cước phí như bốc xếp, dỡ hàng hay giao nhận hàng hóa bên bán sẽ thanh toán
 • Người bán sẽ vận tải hàng hóa, chịu mọi sự cố hoặc rủi ro xảy đến cho tới khi hàng đó được giao tới địa điểm nhận hàng do bên mua hàng yêu cầu, có thể là tại xưởng. Tuy nhiện, không cần phải nộp thêm các lệ phí hay thuế nhập khẩu.
 • Các thủ tục xuất khẩu, thông quan quan hải quan bên bán sẽ làm
 • Người bán sẽ dựa trên hợp đồng mua bán làm theo quy định để cung cấp hàng hóa, hóa đơn thương mại.
 • Trong điều kiện DDU là gì, việc ký hợp đồng rõ ràng về nơi được vận chuyển đến, thông báo biện pháp cần thiết để giao hàng
 • Các phí như kiểm tra chất lượng, cân, đo, đếm người bán sẽ trả phí tổn cho hoạt động này

Nghĩa vụ của bên mua khi thực hiện điều kiện DUU

 • Làm các thủ tục để nhập khẩu hàng hóa
 • Nộp lệ phí, các khoản thuế để nhập khẩu hàng hóa, sắp xếp các vị trí nhận hàng, bốc dỡ hàng từ trên các phương tiện vận chuyển xuống theo địa điểm đã quy định.
 • Người mua phải trả số tiền dựa trên hợp đồng mua
 • Người mua phải chấp nhận các lệnh giao hàng hay các chứng từ vận chuyển thích hợp.
 • Trả các chi phí liên quan tới việc thu thập tài liệu, thông điệp điện tử hay các khoản phát sinh.

Điều kiện DDU này hoạt động ở Việt Nam thông thường được áp dụng cho các doanh nghiệp chuyên xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa nội địa, và đăng ký theo mô hình đầu tư và gia công, hay một số loại hình khác, trong các khu vực công nghiệp chế xuất. Ở đây xảy ra quá trình mua bán hàng hóa với nhau và chưa vượt ra khỏi khu vực lãnh thổ quốc gia.

Một số thông tin về điều kiện DDU là gì, cũng như trách nhiệm của người mua và người bán, sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về điều kiện này. Để có sự lựa chọn chính xác, quyết định đúng đắn khi tìm hiểu các công ty dịch vụ vận chuyển ký hợp đồng và các điều khoản cần lưu ý.