【Xem Ngay】Quy cách hàng hóa là gì?

Quy cách hàng hóa là gì?

Quy cách hàng hoá là những tiêu chuẩn quy định phải đạt đối với từng mặt hàng về tính năng kĩ thuật, kích thước, kiểu cỡ, mốt thời trang, độ bền, độ bóng, độ mượt, độ ẩm, thuận tiện cho việc sử dụng và kèm theo sai số cho phép. Là căn cứ quan trọng cho công tác kiểm nghiệm hàng hoá. Những tiêu chuẩn này hoặc do nhà nước quy định, hoặc do hai bên kí kết hợp đồng kinh tế cam kết thành văn bản ghi trong hợp đồng, hoặc thành văn bản riêng do hai bên kí đính kèm theo hợp đồng kinh tế. Văn bản xác định QCHH được coi như văn bản pháp quy, đòi hỏi hai bên kí hợp đồng mua bán phải chấp hành nghiêm chỉnh. Trong quá trình phát triển kinh tế hàng  hoá, việc quy định QCHH thành văn bản pháp quy ngày càng được coi trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

logo