【Xem Ngay】Cách sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Không phải ai cũng hiểu rõ cách thức sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, vì giấy tờ này có thể thay thế cho hóa đơn. Có thể tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về điều này.

Bản chất việc sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động chủ yếu để sử dụng trong các trường hợp như:

– Điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu ở ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cơ sở kinh doanh đó đóng trụ sở

– Điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán độc lập;

– Điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc;

– Xuất trả hàng từ đơn vị phụ thuộc về cơ sở kinh doanh;

– Xuất hàng đi chào hàng;

– Xuất hàng tham gia hội chợ, triển lãm

Đối với DN kinh doanh trực tiếp nhập khẩu hàng hoá, cần quan tâm đặc biệt phải sử dụng PXKKVCNB đối với việc lưu thông trên đường từ kho hàng công ty đến các cửa hàng, chi nhánh; và cả việc bày bán, lưu kho tại các cửa hàng, chi nhánh trực thuộc. (Tham khảo thêm: Thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 8/5/2015).

PXKKVCNB chủ yếu đề làm chứng từ cho Hàng hoá vận chuyển trên đường và lưu kho, không có giá trị thanh toán. Sau khi đối chiếu số liệu mua-bán chính xác, phải xuất hoá đơn chính thức thì mới hợp pháp.

logo