【GIẢI ĐÁP】Bưu phẩm là gì?

1. Bưu phẩm là gì?

Bưu phẩm gồm: Thư:  bản chữ viết, sao hoặc in mang nội dung thông tin riêng giữa người gửi và người nhận. Thư được bỏ trong phong bì dán kín và được bảo đảm bí mật theo quy định của hiến pháp. Khối lượng tối đa 2kg và không được để vật phẩm, hàng hoá vào trong thư.

2. Thời gian lưu giữ bưu phẩm

1. Thời hạn lưu giữ đối với bưu gửi  trong nước.

a.Bưu gửi  không phát được do người nhận từ chối, mời không đến nhận, địa chỉ không đầy đủ, không tể xác định được người nhận, không có người nhận…nếu không có yêu cầu chuyển hoàn của người gửi thì được lưu giữ tại bưu cục phát 3 tháng.Hết thời hạn lưu giữ được chuyển đến Hội đồng xử lý bưu gửi vô thừa nhận.

b.Trường hợp có yêu cầu chuyển hoàn của người gửi:

– Chuyển hoàn ngay đối với bưu gửi  không phát dược do người nhận từ chối, địa chỉ không đầy đủ, không xác định được người nhận, không có người nhận.

– Lưu tại bưu cục phát 06 ngày kể từ ngày để lại giấy mời đối với bưu gửi  chưa phát được sau 02 lần đi phát và để lại giấy mời tại địa chỉ người nhận. Hết thời hạn 06 ngày không thấy người nhận đến nhận, bưu cục phát có trách nhiệm chuyển hoàn bưu gửi  cho bưu cục gốc.

2. Thời hạn lưu giữ đối với bưu gửi quốc tế .

–  Bưu gửi  không phát được do người nhận từ chối, mời không đến nhận, địa chỉ không đầy đủ, không thể xác định được người nhận, không có người nhận… Bưu cục phát có trách nhiệm lưu giữ trong thời gian 12 ngày kể từ ngày phát lần cuối cùng. Hết thời hạn lưu giữ tại bưu cục phát sẽ được chuyển hoàn về bưu chính nước gốc.

– Trường hợp người nhận có đơn đề nghị giữ bưu gửi để bổ sung giấy phép nhập khẩu thì có thể giải quyết nhưng không vượt quá 20 ngày kể từ ngày bắt đầu lưu giữ (người nhận phải trả phí lưu kho theo quy định tại bảng cước hiện hành của NewwindExpress).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

logo